รู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อผู้สูงอายุ เอาบ้านแลกเงิน

รู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อผู้สูงอายุ เอาบ้านแลกเงิน

8 มี.ค. 2023
รู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อผู้สูงอายุ เอาบ้านแลกเงิน - BillionMoney
ปัจจุบัน มีเครื่องมือทางการเงินหลายอย่างที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนอนาคต ตอนที่เราเกษียณได้
โดยหนึ่งในนั้นก็คือ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ
แล้ว Reverse Mortgage คืออะไร ?
BillionMoney จะสรุปให้ฟัง แบบเข้าใจง่าย ๆ
Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1988 เป็นช่วงเวลาที่มีผู้สูงอายุครอบครองที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนมาก
โดยวัตถุประสงค์ของ Reverse Mortgage ก็คือ เพื่อสร้างสวัสดิการให้กลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีทั้งบ้านอยู่และมีเงินใช้ในยามเกษียณ
แล้ว Reverse Mortgage ต่างจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไป อย่างไร ?
ปกติแล้ว เวลาเราจะกู้ซื้อบ้าน เราก็ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคาร
ต่อมาธนาคารจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้เราไปจ่ายค่าซื้อบ้าน และเราก็มีหน้าที่ ต้องผ่อนชำระกับธนาคารเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด
บ้านของเราจะนับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคาร และเมื่อเราผ่อนครบกำหนด บ้านก็จะตกเป็นสินทรัพย์ของเรา
นี่คือเงื่อนไขของ สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไป ที่เราน่าจะคุ้นเคยกัน
แต่ถ้าเป็น Reverse Mortgage หรือสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบย้อนกลับ
ก็คือเราจะเปรียบเสมือน “ผู้ขายบ้านให้แก่ธนาคาร” โดยธนาคารจะผ่อนจ่ายค่าบ้านให้แก่ผู้กู้อย่างเราทุกเดือน และเมื่อครบกำหนดงวดสุดท้ายที่เรารับเงินนั้น บ้านของเราก็จะตกเป็นของธนาคาร
โดยระหว่างที่ธนาคารจ่ายเงินค่าบ้านให้เราทุกเดือนนั้น เราก็ยังสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นได้อยู่
หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงเรียกว่า สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ นั่นก็เพราะว่า
-ธนาคารมักจะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อประเภทนี้ว่า ต้องอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
-เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยสมบูรณ์แล้ว
แล้ว Reverse Mortgage มีขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาอะไร ?
Reverse Mortgage ถูกนำมาใช้กับผู้สูงอายุ ที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวัยชรา หรือมีแล้วแต่ไม่เพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ
รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการส่งมอบทรัพย์สิน เช่น บ้านหรือที่อยู่อาศัย ไปเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน ให้ยังมีกระแสเงินสดเป็นประจำทุกเดือน เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพต่อไปได้
แต่ก็ต้องบอกก่อนว่า สินเชื่อผู้สูงอายุแบบนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง
ความเสี่ยงของผู้กู้นั้น ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อาจปรับสูงขึ้นในอนาคต
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ได้รับเงินรายเดือนที่ลดลงกว่าที่คำนวณไว้ตอนทำสัญญา
ในขณะที่ผู้ให้กู้ หรือธนาคารนั้น เมื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยตกมาเป็นของธนาคาร ก็จะมีความเสี่ยงจากมูลค่าการขายสุทธิของทรัพย์สินในอนาคต หลังหักค่าใช้จ่าย ที่อาจน้อยกว่ามูลค่าเงินกู้ที่จ่ายให้แก่ผู้กู้
สรุปแล้ว Reverse Mortgage ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงิน เพื่อผู้สูงอายุที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
ที่ไม่เพียงแค่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้กู้เท่านั้น
แต่ยังสามารถช่วยบรรเทาภาระงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ และสวัสดิการชราภาพของผู้สูงอายุในประเทศไปได้ไม่มากก็น้อย..
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.