รู้จัก UGFT และ UIFT-N จาก บลจ.ยูโอบี CIO Funds ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

รู้จัก UGFT และ UIFT-N จาก บลจ.ยูโอบี CIO Funds ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

23 พ.ค. 2024
เมื่อพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนที่ดี ก็คือ ความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุน
วันนี้ MONEY LAB จะมานำเสนอกองทุนรวม ที่มีทีมที่ปรึกษาการลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์บริหารกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ นั่นคือกองทุน UGFT และ UIFT-N จาก บลจ.ยูโอบี
สำหรับใครที่สนใจสามารถเปิดบัญชีกองทุนใหม่ และซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุน ได้แล้ววันนี้ผ่าน UOB TMRW
ศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
UGFT : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00733/UGFT
UIFT-N : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00788/UIFT-N
คำเตือน:
-ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
-การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
-กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.