ด่วน แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 2.00% สูงที่สุดในรอบ 8 ปี

ด่วน แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 2.00% สูงที่สุดในรอบ 8 ปี

31 พ.ค. 2023
วันนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25% เป็น 2.00% ตามที่ตลาดมีการคาดการณ์ไว้
ส่งผลให้ตอนนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในรอบมากกว่า 8 ปี แล้ว
นอกจากนี้ ธปท. ยังได้พูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ไว้ว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยว ที่ฟื้นตัว จนส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริโภคของภาคเอกชนการส่งออกของสินค้ากำลังฟื้นตัวดี อย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ที่ไม่ได้ขยายตัวเร็วมากนักไฟฟ้า และราคาน้ำมันที่ทยอยลดลง ทำให้อัตราเงินเฟ้อ กำลังปรับตัวเข้าสู่กรอบเป้าหมาย โดย ธปท. คาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.5% ในปีนี้ และ 2.4% ในปีหน้าแม้ต้นทุนกู้ยืมของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น แต่ กนง. ประเมินว่ายังไม่เป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนของภาคเอกชนฐานะทางการเงินของ SMEs และหนี้ครัวเรือนยังคงเปราะบาง จึงยังต้องใช้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป
ด้วยปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทาง กนง. ประเมินไว้ว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องคอยติดตามความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้ออยู่
โดย ธปท. คาดการณ์ว่า ในปี 2566 และ 2567 GDP ของประเทศไทย มีแนวโน้มจะขยายตัวที่ 3.6% และ 3.8% ตามลำดับ จากการท่องเที่ยวและการส่งออกที่กำลังฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม หากสภาวะเศรษฐกิจไทย รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้ กนง. ก็พร้อมปรับแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปในอนาคต..
Reference
© 2023 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.