เราอาจต้องสแกนหน้า หรือ นิ้วมือ ก่อนโอนเงินเกิน 50,000 บาท ภายในเดือนนี้

เราอาจต้องสแกนหน้า หรือ นิ้วมือ ก่อนโอนเงินเกิน 50,000 บาท ภายในเดือนนี้

9 มี.ค. 2023
จากการที่ในปัจจุบัน ภัยทุจริตทางการเงิน มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ SMS หลอกลวง, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอม หรือแอปพลิเคชันที่หลอกให้ติดตั้ง เพื่อฉ้อโกงเงินของเรา
ทาง ธปท. จึงได้ออกมาตรการเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ธนาคารปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 มาตรการหลัก ได้แก่
มาตรการป้องกัน
เพื่อปิดช่องทาง ไม่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงประชาชน ทาง ธปท. ได้ออกมาตรการให้ ธนาคารงดการส่งลิงก์ผ่าน SMS และ e-mail พร้อมทั้งห้ามส่งลิงก์ ขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือรหัส OTP ผ่าน Social Media
พร้อมทั้งให้ทุกธนาคารอัพเดต ระบบรักษาความปลอดภัยบน Mobile Banking ให้เป็นระบบใหม่ล่าสุด ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคมนี้อีกด้วย
นอกจากนี้ ทาง ธปท. ยังบังคับให้ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวด ด้วยระบบ Biometrics ซึ่งก็คือ การสแกนใบหน้า หรือลายนิ้วมือ เมื่อต้องกระทำการต่อไปนี้
เปิดบัญชีผ่านทางดิจิทัลปรับเปลี่ยนวงเงินต่อวันโอนเงินเป็นจำนวนมาก เช่น มากกว่า 50,000 บาท
มาตรการตรวจจับ
ทาง ธปท. จะกำหนดเงื่อนไขในการตรวจจับธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ รวมถึงกำหนดให้สถาบันการเงินมีระบบตรวจจับและติดตามบัญชีที่น่าสงสัยแบบ real-time
เพื่อให้สามารถระงับธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นการชั่วคราวได้ทันทีที่ตรวจพบ รวมถึงการรายงาน ปปง. ให้ทราบอย่างทันท่วงที
โดยระบบตรวจจับและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยแบบ real-time คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้เลย
มาตรการตอบสนองและรับมือ
เพื่อช่วยในการจัดการกับปัญหาให้กับผู้เสียหาย ได้รวดเร็วขึ้น
โดยทาง ธปท. เสนอให้ สถาบันการเงิน ทุกแห่ง ต้องเพิ่มช่องทางในการติดต่อแบบเร่งด่วน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยให้แยกออกจากช่องทางการบริการแบบปกติไปเลย
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถชี้แจงเหตุผลได้อย่างรวดเร็ว
และหากพบว่า ถ้าความเสียหายเกิดจากการทำงานของ สถาบันการเงินเอง ก็ต้องรีบเร่งแก้ไขให้ โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ธปท. ได้เร่งให้ สถาบันการเงินทุกแห่ง ต้องดำเนินการทุกมาตรการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่า จะเสร็จสิ้นได้ ภายใน มีนาคม 2566 นี้
ด้วยมาตรการเหล่านี้ที่ทาง ธปท. ออกมาเพื่อควบคุมสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็น่าจะช่วยให้ ปัญหาเรื่องการทุจริตด้านการเงิน ลดน้อยลงไปได้ประมาณหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม การจะปราบปรามปัญหาการทุจริตด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็จำเป็นต้องพึ่งพาความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ ด้วย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินและธนาคาร ให้กับประชาชนต่อไป..
© 2023 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.