จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้ 100 บาท มาจากปล่อยเช่าที่ดิน 23 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้ 100 บาท มาจากปล่อยเช่าที่ดิน 23 บาท

21 ก.ย. 2023
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้ 100 บาท มาจากปล่อยเช่าที่ดิน 23 บาท
รู้หรือไม่ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายได้ในปี 2565 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 24,243 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว จะมีเงินเหลือมากถึง 2,574 ล้านบาท
แต่ที่น่าสนใจคือ จุฬาฯ มีรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มากถึง 5,469 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ใหญ่สุดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
หรือคำนวณง่าย ๆ คือ ทุก ๆ รายได้ 100 บาทของจุฬาฯ จะมาจากส่วนนี้ประมาณ 23 บาท
แล้วรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน คืออะไร ?
หลาย ๆ คนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า จุฬาฯ เป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งในย่านปทุมวัน แล้วปล่อยเช่าที่ดินเหล่านั้น ให้เอกชนทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้มาอุดหนุนค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย
ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินห้างมาบุญครอง ที่ปล่อยเช่าให้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ก็คือรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าเช่าที่ดินเหล่านี้ นั่นเอง
ทั้งนี้ จุฬาฯ มีสัดส่วนรายได้ ดังนี้
-รายได้จากงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 32.8%
-รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 22.6%
-รายได้จากการจัดการศึกษา หรือก็คือค่าเทอมที่เก็บจากนักศึกษา 13.3%
-รายได้จากหน่วยงานวิสาหกิจ เช่น ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ 9.1%
-รายได้จากเงินอุดหนุน และบริจาค 9.0%
-รายได้จากการขายสินค้า และบริการ 6.1%
-รายได้อื่น ๆ 7.1%
จะเห็นได้ว่า รายได้ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยก็คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รองลงมาเป็น รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬาฯ เอง
และเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างบุคลากรทั้งหมด ค่าน้ำ และค่าไฟ ออกไปหมดแล้ว จุฬาฯ จะเหลือรายได้เหนือรายจ่ายอยู่ทั้งหมดประมาณ 2,574 ล้านบาท คิดเป็น 10.6% ของรายได้ทั้งหมด..
© 2023 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.