อธิบายงบการเงิน เจ้าของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผ่านเงิน 100 บาท

อธิบายงบการเงิน เจ้าของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผ่านเงิน 100 บาท

10 ส.ค. 2023
รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบัน บำรุงราษฎร์ นั้นมีมูลค่ามากถึง 170,000 ล้านบาท ทำให้เป็นธุรกิจโรงพยาบาลที่ใหญ่สุดอันดับที่ 12 ของโลก
โดยในไทยนั้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีอยู่แห่งเดียว แต่ก็สามารถทำรายได้ 20,908 ล้านบาท และกำไร 4,977 ล้านบาท
แล้ว โครงสร้างรายได้ ของบำรุงราษฎร์ เป็นอย่างไร ?
MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอนให้เข้าใจ
รายได้ทุก ๆ 100 บาท ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มาจาก
-รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 98.7 บาท
-รายได้จากค่าเช่า 0.4 บาท
-รายได้อื่น ๆ 0.9 บาท
ส่วนต้นทุนที่มากที่สุดก็คือ ค่าธรรมเนียมแพทย์ 20.7 บาท
รองลงมาคือ
-เงินเดือนพนักงานและบุคลากร 16.0 บาท
-ค่ายา 15.4 บาท
-ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 5.3 บาท
-ภาษีเงินได้ 5.1 บาท
-ค่าโฆษณา 2.0 บาท
-ค่าเช่า และค่าบำรุงรักษา 1.6 บาท
-และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10.3 บาท ตามลำดับ
สรุปก็คือ จากรายได้ 100 บาท บำรุงราษฎร์จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 76.4 บาท เมื่อบวกรายได้ดอกเบี้ยเข้าไป จะมีกำไร 23.8 บาท
จะเห็นได้ว่า ธุรกิจโรงพยาบาลมีต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุด 2 รายการแรก คือ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และเงินเดือนพนักงาน
ซึ่งทั้ง 2 รายการ คือ ค่าตอบแทนของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล
แล้ว ทำไมค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงาน และบุคลากรของโรงพยาบาล ถึงเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจโรงพยาบาล ?
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ทรัพยากรบุคคล อย่างหมอ และพยาบาล มีความสำคัญต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก
ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาล
อีกเรื่องที่น่าสนใจของบำรุงราษฎร์ก็คือ โรงพยาบาลมีรายได้จากชาวต่างชาติ เป็นสัดส่วน 63% ของรายได้รวม หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท
ในขณะที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตัดสินใจสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย
ซึ่งก็น่าติดตามว่า กลยุทธ์การเปิดโรงพยาบาลในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออก ปีละหลายล้านคน จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทแค่ไหน..
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.