เศรษฐกิจจีน โตช้าลง ส่งผลต่อ ประเทศไทย อย่างไรบ้าง ?

เศรษฐกิจจีน โตช้าลง ส่งผลต่อ ประเทศไทย อย่างไรบ้าง ?

10 ก.ค. 2023
เศรษฐกิจจีน โตช้าลง ส่งผลต่อ ประเทศไทย อย่างไรบ้าง ? | MONEY LAB เล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน
ประเทศจีนนั้น มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จากการเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย อีกทั้งชาวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก ของประเทศไทยด้วย
เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าหากเศรษฐกิจจีน ได้รับผลกระทบ ก็ย่อมส่งผลต่อเนื่อง มาถึงเศรษฐกิจไทยด้วย
ซึ่งตอนนี้ ทาง KKP Research ได้มองว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ในยุคหลังโรคระบาด และปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน กำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจจีน ไม่ให้เติบโต ได้อย่างรวดเร็ว แบบที่เคยเป็นมาอีกต่อไป
แล้ว การที่เศรษฐกิจจีน เติบโตช้าลง จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร ?
MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอนให้เข้าใจ
จากข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่งออกมา แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจจีนยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ดี
โดยตัวเลขของยอดค้าปลีก, การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีการลงทุน ยังชะลอตัวอยู่ มีแต่ภาคการบริโภคและการบริการเท่านั้น ที่มีการฟื้นตัวได้ดีอย่างชัดเจนแล้ว
นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่ออกมายังดูไม่ค่อยจะดีแล้ว จีนเองก็กำลังเจอกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่าง ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีน ไม่สามารถเติบโตได้แบบในอดีตอีกต่อไป ได้แก่
-ภาคอสังหาริมทรัพย์ เสี่ยงลุกลามเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในจีนอยู่หลายแห่ง ที่มีความเสี่ยงว่า จะสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายเจ้า กำลังเจอปัญหาสภาพคล่อง และเสี่ยงต่อการล้มละลาย
และถ้าเรื่องนี้ ไม่สามารถถูกบริหารจัดการได้ดี ก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไป จนเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นได้
-ผู้บริโภคชาวจีน ยังไม่กล้าใช้เงินมาก
ตัวเลขการออมเงิน ของประชาชนชาวจีน ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนชาวจีนกำลังมีความกังวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนอยู่ จึงเก็บออมเงินเอาไว้ก่อน
ซึ่งการที่ประชาชนชาวจีน เลือกที่จะออมเงินเยอะขึ้นต่อไปแบบนี้ ก็จะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดน้อยลง และทำให้เศรษฐกิจหลังจากนี้ เติบโตได้ช้าลงด้วย
-ภาคการส่งออก ถูกกดดันอย่างหนัก
KKP Research พบว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของจีน
โดยสัดส่วนในการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา ลดลงเป็นอย่างมาก เพราะผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา หันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแทน
-อัตราการว่างงานของเด็กจบใหม่ เพิ่มสูงขึ้น
ปัจจุบัน แม้อัตราการว่างงานทั่วประเทศของจีน มีการลดลง แต่อัตราการว่างงานในกลุ่มประชากรอายุ 16-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กจบใหม่ มีการเพิ่มขึ้น ไปสูงถึง 20.4%
สาเหตุที่เป็นแบบนี้ ก็เพราะว่า อุตสาหกรรมที่มักจะจ้างงานเด็กจบใหม่ เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์, ภาคเทคโนโลยี และภาคการศึกษา กำลังมีปัญหา จากการที่รัฐเข้ามาควบคุมอย่างหนัก
และนอกจาก ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ทาง KKP Research ยังได้วิเคราะห์เพิ่มอีกว่า นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมที่จีนเคยใช้ อาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
ในอดีต ที่เศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนั้น เป็นผลมาจาก นโยบายเน้นการเติบโตด้วยการลงทุน ทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ช่วงแรก ๆ นั้น มักจะให้ผลตอบแทนที่สูง ทำให้การกู้เงินมาลงทุน จึงยังเป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะสามารถนำผลตอบแทน ไปชำระหนี้คืนได้
แต่ปัจจุบันนี้ โครงสร้างพื้นฐานของจีน พัฒนาไปมากแล้ว ทำให้การลงทุน ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงเท่าเดิม จีนจึงเริ่มมีปัญหา หนี้สาธารณะสูง จนนำไปสู่การชะลอตัว ของเศรษฐกิจจีนในที่สุด
แล้วเศรษฐกิจจีน ที่โตช้าลงเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร ?
KKP Research ประเมินไว้ว่า ในครึ่งหลังของปี 2566 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจีน จะยังเป็นส่วนสำคัญหลัก ในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย
แต่ถ้าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวต่อไป ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาในไทย ก็อาจจะน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 5,000,000 คนก็ได้
ส่วนในด้านการส่งออก แม้ว่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน โดยภาพรวม จะฟื้นตัวได้ดีแล้ว แต่สินค้าที่ส่งออกได้ดี กลับมีเพียงแค่กลุ่มผลไม้เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจาก ภาคอุปโภคบริโภคของจีน ที่ฟื้นตัวแค่ภาคส่วนเดียว
ในขณะที่ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม จากไทยไปจีน ยังอยู่ในช่วงที่ซบเซา เพราะภาคการลงทุนและส่งออกของจีน กำลังอยู่ในช่วงชะลอตัว
จากทั้งหมดนี้เอง จะเห็นได้ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจีนนั้น แม้จะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วในตอนนี้ แต่ก็ยังเหลืออีกหลายปัจจัยเสี่ยง ที่จะฉุดเศรษฐกิจจีน ไม่ให้เติบโตเร็วได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว
และถ้าหากเศรษฐกิจจีนไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอีกต่อไป หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ก็จะเป็น ประเทศไทย..
Reference
ไทยเตรียมรับมือ จีนไม่โตเหมือนเดิม (2023) โดย KKP Research
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.