สรุป 5 ขั้นตอน การเป็น VI สำหรับมือใหม่ ของ “Yoyoway” คุณสันติ สิงหวังชา

สรุป 5 ขั้นตอน การเป็น VI สำหรับมือใหม่ ของ “Yoyoway” คุณสันติ สิงหวังชา

27 มิ.ย. 2023
สรุป 5 ขั้นตอน การเป็น VI สำหรับมือใหม่ ของ “Yoyoway” คุณสันติ สิงหวังชา - BillionMoney
หลายคนคงเคยเจอปัญหาที่ว่า อยากศึกษาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ VI แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี
ซึ่งบทความนี้จะพาไปรู้จักกับแนวทางการศึกษา เพื่อให้เราเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า ที่ดีได้
โดยเจ้าของแนวทางการศึกษานี้ก็คือ หนึ่งในเซียนหุ้นระดับตำนานของไทย
คุณโยโย่ Yoyoway สันติ สิงหวังชา
เซียนหุ้นระดับพันล้าน ผู้ล่วงลับ..
แล้วแนวทางสู่การเป็น VI ตามแบบฉบับของคุณโยโย่ มีอะไรบ้าง ?
BillionMoney จะมาสรุปให้อ่าน แบบง่าย ๆ
คุณโยโย่ได้แบ่งแนวทางการศึกษาไว้เป็น 5 ขั้นตอน
1.ศึกษาแนวคิดและหลักการการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
ในขั้นตอนแรกนั้น คุณโยโย่แนะนำให้ศึกษาแนวคิด VI จากการอ่านหนังสือด้านการลงทุน
โดยหนังสือแนวคิด VI ที่ได้รับการยอมรับในวงการนักลงทุนอย่างกว้างขวาง ก็อย่างเช่น
-ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
-One Up On Wall Street ของ Peter Lynch
-Warren Buffett Speaks ของ Janet Lowe
ซึ่งเมื่อเราอ่านหนังสือเหล่านี้จนละเอียดแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใจแนวคิด และวิธีการลงทุนแบบ VI มากขึ้น
เช่น หลักการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น และหลักการคำนวณส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of Safety)
2.ฝึกอ่านงบการเงิน และวิเคราะห์ตัวเลข
เราสามารถฝึกฝนการวิเคราะห์ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ในงบการเงิน ผ่านการอ่านหนังสือหลาย ๆ เล่ม
ยกตัวอย่างเช่น หนังสือ อ่านงบการเงินให้เป็น ของ
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
นอกจากนี้ เราก็ควรฝึกฝนการวิเคราะห์งบการเงิน ด้วยการลองดาวน์โหลดงบการเงินย้อนหลังหลาย ๆ ปี ของบริษัทที่เราสนใจมาลองนั่งแกะดู
3.ศึกษาจิตวิทยาการลงทุน
การเรียนรู้จิตวิทยาการลงทุนนั้น ก็คือการเรียนรู้พฤติกรรมการลงทุนของตัวเอง
ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองระหว่างการลงทุนได้
ซึ่งการมีจิตวิทยาการลงทุนที่ดีนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่ดีควรมี ไม่น้อยไปกว่าความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
ดังนั้น เราจึงต้องฝึกฝนจิตวิทยาการลงทุนของเรา ผ่านการอ่านหนังสือ ยกตัวอย่างเช่น
จิตวิทยาการลงทุน ของ John R. Nofsinger
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดของคนในการลงทุน
และปรับสภาพจิตใจ ไม่ให้ผันผวนไปตามราคาหุ้นด้วย
4.ฝึกวิเคราะห์ธุรกิจ มองแนวโน้มอุตสาหกรรม และติดตามปัจจัยแวดล้อม
คุณโยโย่แนะนำให้เราอ่านรายงาน 56-1 ของหลาย ๆ บริษัท เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ อุตสาหกรรม และเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละธุรกิจ
รวมถึงโครงสร้างรายได้ จุดเด่น จุดด้อย แนวโน้มการเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน ความเสี่ยง และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท
นอกจากนี้ การฝึกอ่านรายงานดังกล่าว ยังช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป เช่น เงินบาทแข็งค่าขึ้น, จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะขึ้น, อากาศร้อนขึ้น
ว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทไหนได้ประโยชน์ หรือบริษัทไหนเสียประโยชน์
ซึ่งเมื่อเราศึกษาไปเรื่อย ๆ ขอบเขตความรู้ของเราก็จะกว้างขึ้น และความสามารถในการวิเคราะห์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
5.ฝึกทักษะในการอ่านคน (ผู้บริหาร)
คุณโยโย่เชื่อว่า หุ้นที่ดีจะต้องมีผู้บริหารที่ดี
ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ เก่ง ขยัน และซื่อสัตย์
โดยเราจะต้องวิเคราะห์คุณสมบัติเหล่านี้ของผู้บริหาร ผ่านการวิเคราะห์ประวัติที่ผ่านมา, บุคลิกท่าทาง, ลักษณะการพูดและการตอบคำถาม ของผู้บริหารคนนั้น
สรุปแล้ว คุณโยโย่ได้เขียนถึงทักษะความรู้ที่สำคัญของนักลงทุนไว้ด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่
1.แนวคิดและหลักการการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
2.ทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงิน
3.จิตวิทยาการลงทุน
4.ความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และปัจจัยแวดล้อม
5.ความสามารถในการอ่านคน
ซึ่งถ้าใครที่อยากเริ่มต้นศึกษาหาความรู้ในด้านการลงทุน บทความนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย..
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.