เศรษฐีพม่า แห่ซื้อคอนโดฯไทย เฉลี่ย 6.5 ล้านบาท ต่อหน่วย

เศรษฐีพม่า แห่ซื้อคอนโดฯไทย เฉลี่ย 6.5 ล้านบาท ต่อหน่วย

21 มิ.ย. 2023
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ได้เปิดเผย 
ภาพรวมสถานการณ์การโอนคอนโดฯ ของชาวต่างชาติ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 หน่วยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯ ของคนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 3,775 หน่วย เพิ่มขึ้น 79.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
และในด้านมูลค่า ก็คิดเป็นถึง 17,128 ล้านบาท ก็เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 67.6% 
กลุ่มลูกค้าที่ซื้อคอนโดฯ มากที่สุด ยังคงเป็น กลุ่มลูกค้าชาวจีน ซึ่งมีมูลค่าการซื้อรวม 8,191 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 4.7 ล้านบาทต่อห้อง 
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 นี้ 5 อันดับประเทศแรก ที่ซื้อห้องคอนโดฯ มากที่สุดคือ
- จีน คิดเป็นสัดส่วน 46.3%
- รัสเซีย คิดเป็นสัดส่วน 10.3%
- สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วน 4.1%
- สหราชอาณาจักร คิดเป็นสัดส่วน 4.9%
- เยอรมัน คิดเป็นสัดส่วน 3.5%
ที่น่าสนใจคือ กลุ่มลูกค้าชาวพม่า เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อห้อง ราคาแพงที่สุด จากมูลค่าโดยเฉลี่ย ซึ่งมากถึง 6.5 ล้านบาทต่อหน่วย
ส่วนกลุ่มลูกค้าชาวอินเดีย เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อห้องขนาดใหญ่ที่สุด เห็นได้จากขนาดห้องเฉลี่ยที่ถูกซื้อ มากถึง 77.7 ตารางเมตร  
แล้วชาวต่างชาติ ชอบซื้อคอนโดฯ ระดับไหนมากที่สุด ?
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ REIC พบว่าในไตรมาส 1 ปี 2566 ชาวต่างชาติชอบซื้อคอนโดฯ มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทมากที่สุด
โดยมีมูลค่าการซื้อรวมกันประมาณ 3,400 ล้านบาท จำนวน 1,900 หน่วย คิดเป็น 50.3% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด
โดยจังหวัดที่ต่างชาติ เลือกซื้อคอนโดฯ มากที่สุด ก็คือ จังหวัดชลบุรี โดยมียอดซื้อจำนวน 1,601 หน่วย
แต่หากไปดูที่มูลค่า จะพบว่า กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าการซื้อมากที่สุด คือ 9,976 ล้านบาท
ซึ่งทั้งกรุงเทพมหานคร และชลบุรี คิดเป็น 84.8% ของมูลค่าการซื้อของทั้งประเทศ
พูดง่าย ๆ ก็คือ เราจะได้เห็นคนต่างชาติ มาอยู่อาศัยในทั้ง 2 จังหวัดนี้กันมากขึ้นนั่นเอง..
Reference
-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.