สรุป ประเด็นสำคัญ จากการประชุมผู้ถือหุ้น STARK วันนี้

สรุป ประเด็นสำคัญ จากการประชุมผู้ถือหุ้น STARK วันนี้

30 พ.ค. 2023
วันนี้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
แล้วบริษัท STARK คือใคร?
บริษัท STARK ทำธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดคือ คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้เคยถูกจัดให้อยู่ในดัชนี SET100 หรือก็คือ ดัชนีหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย มาก่อนด้วย
แต่ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับบริษัท STARK นั้น เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เอง
จุดเริ่มต้นคือ เมื่อช่วงต้นปีนี้ บริษัทได้ประกาศเลื่อนการส่งงบการเงินประจำปี 2565 ส่งผลให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัท STARK เป็นการชั่วคราว
และจากการที่บริษัทไม่สามารถส่งงบได้ทันกำหนดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ก็ทำให้บริษัทหลุดออกจากดัชนี SET100 ไปด้วย
โดยวันนี้ทาง คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ รักษาการ CEO ของบริษัท STARK ได้ออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าของบริษัทว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีปัญหาอะไร และมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นครั้งแรก
BillionMoney จึงขอมาสรุปประเด็นสำคัญ ให้อ่านกัน แบบเข้าใจง่าย ๆ
เรื่องที่ทางคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ได้ออกมาชี้แจง สามารถสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นหลัก
เรื่องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ หรือ Special Audit
ทางบริษัท STARK ได้ว่าจ้างทางบริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ หรือ PwC ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัททาง PwC ตรวจพบเจอความผิดปกติ ในการจัดทำงบปี 2565ตอนนี้ทางบริษัท STARK อยู่ระหว่างจ้างผู้สอบบัญชีเพิ่ม เพื่อทำการตรวจสอบกรณีพิเศษเพิ่มเติม ให้มาช่วยดูยอดขาย, ลูกหนี้, และการรับชำระหนี้ของบริษัทย่อยทุกแห่ง ตั้งแต่ปี 2564 - 2565ทั้งนี้ บริษัทกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด และเตรียมส่งให้ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 15 มิ.ย. นี้
การชี้แจงข้อเท็จจริง ตามคำสั่งจาก ก.ล.ต.
บริษัท STARK คาดว่าจะสามารถออกงบการเงินได้ภายในวันที่ 16 มิ.ย.และในวันที่ 31 พ.ค. บริษัท STARK จะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ กรณีที่หุ้นกู้ STARK เกิดปัญหา Technical Default
Technical Default คือ การผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้น
โดยในกรณีของบริษัท STARK นั้น ปัญหา Technique Default เกิดขึ้นมาจากการที่บริษัท STARK ส่งแบบ 56-1 หรือรายงานประจำปี ช้ากว่าที่ ก.ล.ต. กำหนด
บริษัท STARK แจ้งว่า จะมีการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ให้รัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป โดยที่ผ่านมา บริษัท STARK ก็ได้แต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บริษัทอีกนอกจากนี้ บริษัท STARK ยังให้รายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากหุ้นกู้ และหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้
เงินจากการออกหุ้นกู้ จะใช้สำหรับการชำระหนี้ธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจต่อไป
เงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุน กำลังอยู่ในระหว่าง การพิจารณาเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน
อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีเงินสด จึงขอชี้แจงรายละเอียดของการใช้เงิน และสถานะของเงินคงเหลือในภายหลัง
แจ้งความคืบหน้าของบริษัท ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565
บริษัท STARK ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ประจำเดือน พ.ค. 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67.1 ล้านบาทบริษัทได้มีการจัดให้มี Site Visit เพื่อต้อนรับตัวแทนจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นกู้ไป เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ทางบริษัท STARK ได้มีการพยายามติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาโดยตลอด และยังจัดตั้ง Hotline เป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถติดต่อกับทางบริษัท ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย
และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทางรักษาการ CEO และผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของบริษัท STARK คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ได้ออกมาชี้แจงในวันนี้
ก็เป็นที่น่าติดตามกันต่อไปว่า สถานการณ์ของบริษัท STARK จะจบลงอย่างไร และการออกมาชี้แจงของผู้บริหารในครั้งนี้ จะเรียกความมั่นใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน..
Reference
การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 พ.ค. 2566
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.