ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ CISA และ CFA ต่างกันอย่างไร ?

ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ CISA และ CFA ต่างกันอย่างไร ?

7 มี.ค. 2023
ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ CISA และ CFA ต่างกันอย่างไร ? - BillionMoney
หากเราติดตามข่าวธุรกิจอยู่เป็นประจำ เราก็น่าจะเคยได้อ่านบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ หรือเศรษฐกิจ
รู้หรือไม่ว่า คนที่จะสามารถเขียนบทวิเคราะห์เหล่านั้น เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนได้ จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น นักวิเคราะห์ และได้ใบประกอบวิชาชีพ มาก่อน
ซึ่งการจะได้ใบประกอบวิชาชีพมานั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะก่อนอื่น จะต้องได้คุณวุฒิ “CISA” หรือ “CFA” เสียก่อน
แล้วคุณวุฒิทั้ง 2 ประเภทนี้ คืออะไร
BillionMoney จะสรุปให้ฟัง แบบง่าย ๆ
CISA ย่อมาจาก Certified Investment and Securities Analyst Program คือคุณวุฒิด้านการเงิน โดยผู้ที่จะได้คุณวุฒินี้ จะต้องผ่านการสอบผ่านโปรแกรม CISA เสียก่อน
โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้ ก็จะมีตั้งแต่การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน
ไปจนถึงการเปรียบเทียบการลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ทั้งนี้ หลักสูตร CISA มีโครงสร้างเนื้อหาใกล้เคียงกับหลักสูตร CFA ซึ่งย่อมาจาก Chartered Financial Analyst
แล้วหลักสูตร CISA และ CFA แตกต่างกันอย่างไร
เริ่มจากภาษาที่ใช้ในการสอบหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท
-CISA สอบเป็นภาษาไทย และเป็นคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับแค่ในประเทศไทยเท่านั้น
-CFA สอบเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ การสอบยังมีหลายระดับ แบ่งตามความยากง่ายของข้อสอบ
-CISA มี 2 ระดับ แบ่งเป็น AISA กับ CISA
-CFA มี 3 ระดับ แบ่งเป็น CFA 1, CFA 2, CFA 3
ส่วนเนื้อหาของข้อสอบทั้ง 2 หลักสูตรนั้น ก็จะคล้ายกัน
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานความเข้าใจเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
คุณวุฒิทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถเป็นใบเบิกทางให้เราไปประกอบอาชีพด้านการเงิน และการลงทุนได้หลายอย่าง
1.นักวิเคราะห์การลงทุน
-ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
-ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
-ด้านการลงทุนอาเซียน
-ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ด้านการลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
2.ผู้จัดการกองทุน
-ด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ด้านการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
-ด้านการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
3.ผู้วางแผนการลงทุน
ซึ่งก่อนที่เราจะสามารถเข้าไปทำงานในสายอาชีพข้างต้นนี้ได้ เราก็จะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์เสียก่อน
การจะเป็นนักวิเคราะห์ได้นั้น นอกจากจะต้องมีคุณวุฒิอย่าง CISA หรือ CFA แล้ว
ในบางกรณี ก็ยังต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านหลักทรัพย์ อีกด้วย
อ่านมาถึงตรงนี้ เราก็คงเข้าใจแล้วว่า CISA และ CFA คืออะไร และข้อมูลนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะมาทำอาชีพด้านสายการเงินและการลงทุน ไม่ใช่น้อย..
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.