ทำไม เราไม่ควรดูแค่ “กำไร” ก่อนซื้อหุ้นเทคโนโลยี

ทำไม เราไม่ควรดูแค่ “กำไร” ก่อนซื้อหุ้นเทคโนโลยี

3 มี.ค. 2023
ทำไม เราไม่ควรดูแค่ “กำไร” ก่อนซื้อหุ้นเทคโนโลยี - BillionMoney
เราเคยสงสัยไหมว่า ทำไมหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวมีมูลค่าที่แพงอยู่ตลอดเวลา หรือก็คือ มีค่า P/E หรือ มูลค่าบริษัท ต่อกำไร ที่สูง
ซึ่งในบางครั้ง ถึงแม้บริษัทจะยังไม่มีกำไร แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับกำไร
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี มักให้ความสำคัญกับ รายได้ มากกว่า กำไร นั่นเอง
ถ้าหากคุณสงสัยว่า ทำไมนักลงทุนถึงให้ความสำคัญกับ รายได้ สำหรับการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี มากกว่ากำไร
BillionMoney จะย่อยให้เข้าใจ แบบง่าย ๆ
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งมักจะใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่เน้นการขยายฐานลูกค้าให้ได้เร็วที่สุด
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ บริษัทเหล่านี้ก็ต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายด้านการตลาด หรืออาจต้องลงทุนเพื่อพัฒนาสินค้าเยอะมาก
จนทำให้ในบางครั้งบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง อาจประสบผลขาดทุน ทั้ง ๆ ที่สามารถหารายได้ได้มาก
และในอีกแง่หนึ่ง “อัตราการเติบโตของรายได้” ก็เป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งว่า สิ่งที่บริษัททุ่มลงทุนไป สามารถสร้างการเติบโตได้มากแค่ไหน
เพราะถ้าหากรายได้เพิ่มขึ้นมาก ก็เป็นสัญญาณว่า บริษัทกำลังกินส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น นั่นเอง
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การเติบโตของรายได้ เป็นวิธีการสร้างกำไรที่ยั่งยืนมากกว่า การลดต้นทุน หรือการขายสินทรัพย์บางอย่างของบริษัท เพื่อสร้างกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวขึ้นมา
เพราะเมื่อเราลดต้นทุนไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้ว จะมีต้นทุนบางอย่างที่เราไม่สามารถลดได้ เช่น ต้นทุนคงที่ หรือค่าแรงที่ไม่สามารถลดได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
ขณะที่การขายสินทรัพย์ เช่น ที่ดินของบริษัท ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
นอกจากการเติบโตของรายได้แล้ว นักลงทุนยังควรให้ความสำคัญกับตัวเลขอื่น ๆ ที่มีผลกับรายได้ของธุรกิจด้วย เช่น
-ธุรกิจ E-commerce ที่มีตัวเลขยอดขายสินค้ารวมบนแพลตฟอร์ม หรือ GMV (Gross Merchandise Value)
-ธุรกิจ Online Platform เช่น Facebook ที่มียอดผู้ใช้งานรายวันโดยเฉลี่ย (Daily Active Users)
เพราะถ้าหากตัวเลขเหล่านี้ มีแนวโน้มเติบโตน้อยลงจากค่าเฉลี่ยในอดีต ก็จะทำให้รายได้เติบโตน้อยลงกว่าเดิมไปด้วย
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับบริษัทที่มีการเติบโตน้อยลง จนราคาหุ้นดิ่งลง คือ eBay
ในช่วงปี 2006 จนถึงปี 2015 eBay มีตัวเลข GMV โตต่ำกว่า 20% เป็นครั้งแรก จากเดิมที่เคยโตไม่ต่ำกว่า 30% มาโดยตลอด
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ eBay ไม่สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ได้เกิน 30% เลยสักปีเดียวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ถึงแม้ว่า ก่อนปี 2006 จะสามารถทำรายได้ให้โตมากกว่า 30% ได้ทุกปี
ซึ่งก็ทำให้ ราคาหุ้นของ eBay ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เลยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อ่านมาถึงตรงนี้ เราก็คงเข้าใจแล้วว่า ทำไมเราไม่ควรดูแค่ตัวเลขกำไร ก่อนจะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี
ซึ่งหาก ผลประกอบการคือเจ้ามือตัวจริงของตลาดหุ้น รายได้ก็น่าจะเป็นเจ้ามือตัวจริงของหุ้นเทคโนโลยีนั่นเอง..
Reference:
-หนังสือ Nothing but NET เขียนโดย Mark S.F. Mahaney
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.