บางจาก กำลังเป็นเจ้าของ ESSO ประเทศไทย

บางจาก กำลังเป็นเจ้าของ ESSO ประเทศไทย

12 ม.ค. 2023
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัททำสัญญาการซื้อหุ้นของ ESSO จำนวน 2,283,750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 65.99% ของหุ้น ESSO ทั้งหมด จากบริษัทแม่ของ ESSO คือ บริษัท ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd.
โดยการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ จะไม่รวมการได้ไปซึ่งธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปและธุรกิจตลาดเคมีภัณฑ์ ภายใต้ตรา ExxonMobil
การซื้อขายหุ้นในครั้งนี้จะส่งผลให้ BCP สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ESSO ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันต่อไปได้อีก 2 ปี หลังจากนั้นบริษัทต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องหมายการค้าอื่น 
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมกำลังการกลั่นน้ำมันของธุรกิจโรงกลั่นให้กับ BCP อีกด้วย เพราะจะทำให้โรงกลั่นน้ำมันดิบของ BCP มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 294,000 บาร์เรลต่อวัน 
ด้วยกำลังการกลั่นน้ำมันดิบที่มากขนาดนี้ จะทำให้ BCP ก้าวขึ้นมาเป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของไทยทันที
นอกจากนี้ ESSO ยังมีสถานีบริการน้ำมันอีก 700 แห่ง พอมารวมกับสถานีบริการน้ำมันเดิมของ BCP แล้ว จะทำให้ BCP มีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 2,100 แห่ง
ซึ่งจะทำให้ BCP เริ่มหายใจรดต้นคอ OR มากขึ้น เนื่องจาก OR มีสถานีบริการน้ำมันอยู่ประมาณ 2,400 แห่ง
สิ่งที่เราอาจจะได้เห็นในอนาคตต่อไปก็คือ การขยายร้านกาแฟอินทนิล ตามสถานีบริการน้ำมันของ ESSO 
โดยทาง ExxonMobil คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในครึ่งหลังของปี 2566 นี้
หากธุรกรรมการซื้อขายนี้ทำได้สำเร็จ จะส่งผลให้ BCP เข้าถือหุ้น ESSO เป็นสัดส่วน 65.9% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ BCP มีอำนาจในการทำเรื่องเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมด 34.1% จากผู้ถือหุ้นรายอื่นต่อไป
ล่าสุด หลังจากที่ได้มีการประกาศธุรกรรมการซื้อขายหุ้นออกมาเมื่อเช้านี้ทำให้ราคาหุ้น ESSO และ BCP มีการเปลี่ยนแปลง
-ราคาหุ้น ESSO เปลี่ยนแปลง -13.51% จากราคาปิดเมื่อวาน
-ราคาหุ้น BCP เปลี่ยนแปลง +7% จากราคาปิดเมื่อวาน
ซึ่งหมายความว่าตลาดมองว่าดีลการซื้อกิจการของ BCP ในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับ BCP นั้นเอง..
Reference:
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.