บัตรเครดิตได้อะไร จากการให้ สิทธิพิเศษคนรวย

บัตรเครดิตได้อะไร จากการให้ สิทธิพิเศษคนรวย

18 มิ.ย. 2024
“บัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัด”
“ลีมูซีนรับ-ส่งสนามบิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง”
“บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก”
“รับคะแนนสะสม สูงสุด 5 เท่า”
สิทธิประโยชน์พิเศษที่เหนือระดับเหล่านี้ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิตระดับบน ซึ่งจะแตกต่างจากบัตรเครดิตทั่ว ๆ ไป
แต่เคยสงสัยไหมว่า บัตรเครดิตได้รับประโยชน์อะไร จากการให้สิทธิพิเศษเหล่านี้ เพราะลูกค้าเหล่านี้ มักเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินเต็มจำนวน ทำให้บริษัทแทบไม่ได้เก็บดอกเบี้ยเลย
หากอยากรู้ว่า บริษัทบัตรเครดิตหารายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไร
MONEY LAB จะย่อยเรื่องการเงิน การลงทุน ให้เข้าใจง่าย ๆ 
กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ
- กลุ่มจ่ายขั้นต่ำ หรือจ่ายบางส่วน
- กลุ่มจ่ายเต็มจำนวน
อย่างที่เรารู้กันดีว่า ลูกค้ากลุ่มที่จ่ายขั้นต่ำ หรือจ่ายบางส่วนนั้น เป็นกลุ่มที่จ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคาร หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต
ส่วนกลุ่มที่จ่ายเต็มจำนวน เป็นลูกค้ากลุ่มที่ไม่ได้ก่อให้
เกิดรายได้ดอกเบี้ยรับ 
โดยลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง ฐานะร่ำรวย และยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินดีด้วย
แต่แม้ว่าธนาคาร หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต จะไม่ได้
รับดอกเบี้ย ก็ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทเลย 
ซึ่งรายได้และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ จากการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ลูกค้า ก็คือ 
1. รายได้ค่าธรรมเนียมจากการรูดซื้อสินค้า
หากคิดง่าย ๆ รายได้ทุก ๆ 100 บาท ที่เราซื้อสินค้า
ด้วยบัตรเครดิต  
ร้านค้าจะได้รับเงิน 97.76 บาท
ธนาคารของลูกค้าได้ 1.80 บาท
ธนาคารของร้านค้าได้ 0.33 บาท
ตัวกลางในการตัดเงินได้ 0.11 บาท
จะเห็นว่าค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร หรือบริษัทผู้ออก
บัตรเครดิตได้รับเท่ากับ 1.80% 
เพราะแบบนี้เอง ทำให้หลาย ๆ ที่แข่งขันกัน ให้สิทธิพิเศษ เพื่อแย่งลูกค้าระดับบน
เพราะหากลูกค้ามีฐานะร่ำรวย มีรายได้สูง การใช้จ่าย
ก็มักจะสูงตามไปด้วย ส่งผลทำให้ผู้ออกบัตรมีรายได้สูงขึ้นด้วยนั่นเอง
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
โดยทั่วไปแล้ว บัตรเครดิตสำหรับลูกค้าระดับบน จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ที่สูงกว่าบัตรเครดิตทั่วไป
ซึ่งค่าธรรมเนียมต่อปีเหล่านี้ สูงถึงหลักหมื่นบาท ไปจนถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียว
โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ มักจะเรียกเก็บเต็มจำนวน โดยไม่มีการยกเว้น 
และหากมีการยกเว้น ก็จะต้องมีเงื่อนไขการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิต หรือการลงทุนตามที่ธนาคารกำหนด ทำให้แม้จะไม่ได้ค่าธรรมเนียมรายปี ก็จะได้รายได้จากส่วนอื่นแทนอยู่ดี
3. การเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่น 
หากเป็นบัตรเครดิตระดับบน ที่ออกโดยธนาคารมักจะ
มีเงื่อนไขในการสมัครบัตร โดยต้องมีเงินฝากหรือ
การลงทุนขั้นต่ำ
ซึ่งเมื่อมีเงินฝาก หรือมีการลงทุนกับธนาคารแล้ว ธนาคารก็จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
4. สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
การให้สิทธิพิเศษดี ๆ กับลูกค้าระดับบนเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญ เพราะทำให้รู้สึกถึงความหรูหรา ทันสมัย
ซึ่งเป็นจุดขายที่ใช้ดึงดูดลูกค้าระดับบนกลุ่มใหม่ ๆ ให้หันมาใช้บัตรเครดิตของบริษัทได้
สรุปแล้ว การให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับลูกค้าระดับบน
แม้จะมีต้นทุนอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
เพราะช่วยสร้างรายได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัท นั่นเอง..
References
-ลิมิเต็ดซีรีส์ เจาะประเด็น วิเคราะห์เงิน ตอน บัตรเครดิต
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.