แตกรายได้ ต้นทุน Microsoft เจ้าของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์กว่า 70% ของโลก

แตกรายได้ ต้นทุน Microsoft เจ้าของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์กว่า 70% ของโลก

14 พ.ค. 2024
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.