เจ้าของร้าน โอ้กะจู๋ ที่กำลังจะ IPO ขายสลัดจานละเป็นร้อย แต่กำไรไม่ถึงสิบบาท 

เจ้าของร้าน โอ้กะจู๋ ที่กำลังจะ IPO ขายสลัดจานละเป็นร้อย แต่กำไรไม่ถึงสิบบาท 

3 เม.ย. 2024
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.