ทุนประกันชีวิต คำนวณอย่างไร ให้พอดีกับเรา

ทุนประกันชีวิต คำนวณอย่างไร ให้พอดีกับเรา

25 ม.ค. 2024
ทุนประกันชีวิต คำนวณอย่างไร ให้พอดีกับเรา | MONEY LAB
ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตก็คือ ถ้าวันใดที่เราเสียชีวิตไป ทำให้ครอบครัวต้องขาดรายได้ เราจะได้ไม่ต้องทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลัง
อย่างไรก็ตาม การทำประกันที่มีทุนประกันสูงเกินไป แม้จะช่วยปกป้องความเสี่ยงในอนาคตได้ แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่เราจะไม่มีเงินใช้ในปัจจุบันแทน
แล้วจำนวนทุนประกันที่เหมาะสม มีแนวคิดในการคำนวณอย่างไร ?
MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน ให้เข้าใจ
ทุนประกัน คือ จำนวนเงินที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ในกรณีครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต
แน่นอนว่า ถ้าเราอยากจะได้ทุนประกันสูง ๆ ก็จะต้องแลกมาด้วยการจ่ายเบี้ยประกันที่สูงเช่นกัน
ดังนั้น เวลาที่เราจะซื้อประกัน จึงต้องจัดสมดุลให้ดี ระหว่างการจ่ายเบี้ยประกัน ไม่ให้มากจนไม่มีเงินเหลือไปทำอย่างอื่น
แต่ก็ต้องไม่น้อยเกินไป จนไม่สามารถคุ้มครองความเสี่ยง ให้กับเราได้เลย
ซึ่งเรามีแนวทางในการคำนวณ หาทุนประกันที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ก็คือ ค่าใช้จ่าย, ทรัพย์สิน และภาระหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายในที่นี้ก็คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับใช้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ประกันสามารถครอบคลุม เวลาที่เราเสียรายได้
ส่วนทรัพย์สิน และภาระหนี้สินนั้น ก็เอาไว้ดูว่า ประกันจะสามารถครอบคลุม ภาระหนี้ของเราได้ไหม เพื่อไม่ให้คนข้างหลัง ต้องมาใช้หนี้แทนเรา
เพราะหลาย ๆ คน อาจจะมีหนี้สิน มากกว่าสินทรัพย์ จนทำให้เมื่อเสียชีวิตไป แม้จะขายสินทรัพย์ทั้งหมด ก็ยังไม่พอใช้หนี้อยู่ดี
ทำให้สูตรในการคำนวณ ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมก็คือ
ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม = (ค่าใช้จ่ายต่อปี ที่เราจ่ายเพื่อเลี้ยงดูคนอื่น x จำนวนปีที่เราต้องเลี้ยงดู) + ภาระหนี้สินที่มีในปัจจุบัน - มูลค่าทรัพย์สินที่มีในปัจจุบัน
และเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เราจะลองยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
สมมติ นาย A จะต้องเลี้ยงดูลูก และพ่อแม่ เดือนละ 30,000 บาท หรือปีละ 360,000 บาท ไปอีกประมาณ 20 ปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่ากับ 7,200,000 บาท
ส่วนในด้านหนี้สิน นาย A ยังมีภาระหนี้ 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหนี้บ้าน 2,000,000 บาท และหนี้รถ 1,000,000 บาท
ในขณะที่ทรัพย์สินของนาย A ประกอบไปด้วย
ที่ดินมูลค่า 1,000,000 บาทรถยนต์มูลค่า 500,000 บาทเงินฝากธนาคาร 700,000 บาทเงินลงทุนในกองทุนต่าง ๆ 200,000 บาทเงินทดแทนที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิต 200,000 บาท
รวมแล้วมีมูลค่า 2,600,000 บาท
ดังนั้น จากสูตรคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมข้างต้น ก็จะได้ว่า 7,200,000 + 3,000,000 - 2,600,000 = 7,600,000 บาท
ซึ่งตัวเลขดังกล่าว เป็นวิธีการคำนวณทุนประกันชีวิตเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง ในการพิจารณาว่า เราควรทำประกันชีวิตเท่าไร เพื่อให้ได้ทุนประกันเพียงพอ ครอบคลุมภาระต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน
ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินมากเกินไป จนได้รับความคุ้มครองมากเกินจะใช้
หรือได้ทุนประกันที่น้อยเกินไป จนไม่สามารถคุ้มครอง ตัวเราเอง และคนที่อยู่ข้างหลัง ให้อยู่อย่างสุขสบายได้เลย..
---------------------------------------
Sponsored by JCB
สัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่ากับ บัตรเครดิต JCB
ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษดี ๆ เพลิดเพลินทั้ง กิน เที่ยว ช้อป ในไทยและต่างประเทศ
พร้อมกับการให้บริการสุดพิถีพิถันทุกรูปแบบ
Facebook : JCB Thailand
LINE : @JCBThailand (https://bit.ly/JCBTHLine)JCBThailand #JCBCard
JCBOwnHappinessOwnStory #อีกขั้นของความสุขในรูปแบบที่เป็นตัวคุณ
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.