HAPPY NEW YEAR 2024

HAPPY NEW YEAR 2024

31 ธ.ค. 2023
ปี 2023 ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ว
อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เราก็จะเข้าสู่ปี 2024
ตลอดปีที่ผ่านมา
MONEY LAB ขอขอบคุณแฟนเพจทุกคน
สำหรับทุกการสนับสนุน
ปีใหม่ที่จะถึงนี้ เป้าหมายของ MONEY LAB ก็ยังคงเหมือนเดิม คือ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน
สุดท้ายนี้ ขอให้ 2024 เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน
สวัสดีปีใหม่ครับ
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.