เมืองไทย แคปปิตอล กู้เงินดอกเบี้ยถูก มาปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง รายได้ 100 กำไร 25 บาท

เมืองไทย แคปปิตอล กู้เงินดอกเบี้ยถูก มาปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง รายได้ 100 กำไร 25 บาท

16 พ.ย. 2023
เมืองไทย แคปปิตอล กู้เงินดอกเบี้ยถูก มาปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง รายได้ 100 กำไร 25 บาท
ปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในแหล่งเงินกู้ที่คนไทยเข้าถึงง่ายที่สุดมาจากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC
เพราะบริษัทมีสาขามากถึง 7,260 สาขาทั่วไทย ทำให้เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งโมเดลธุรกิจของ เมืองไทย แคปปิตอล นั้นก็คือ การกู้เงินจากแหล่งต่าง ๆ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
แล้วนำเงินก้อนนั้น มาปล่อยต่อให้กับลูกค้ารายย่อย โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า เพื่อสร้างกำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ย
สำหรับแหล่งเงินทุนที่สำคัญของบริษัท ก็จะมาจากการออกตราสารหนี้เป็นหลัก คือ ทั้งหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน
รองลงมาก็จะเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3-4% ต่อปี หลังจากนั้น ก็นำมาปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อยในอัตราดอกเบี้ย 15-33% ต่อปี
สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของ MTC ก็คือ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
รองลงมาก็จะเป็น ดอกเบี้ยที่ MTC จ่ายให้กับแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายนี้เรียกว่า ต้นทุนทางการเงิน
และเป็นธรรมชาติของธุรกิจปล่อยกู้ ที่ไม่ใช่ว่าลูกหนี้ทุกคนที่กู้ยืมเงินไป จะจ่ายหนี้คืนครบทุกคน
ทำให้ MTC ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการ ตั้งสำรองหนี้สูญ ด้วย
ซึ่งถ้าบริษัทมีการบริหารจัดการ หรือติดตามหนี้ที่ดี ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปได้
โดยทุก ๆ รายได้ 100 บาท MTC จะมีค่าใช้จ่าย
ค่าพนักงาน 24 บาท
ต้นทุนทางการเงิน 14 บาท
ตั้งสำรองหนี้สูญ 12 บาท
ต้นทุนการเปิดสาขา 7 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 3 บาท
ด้วยเหตุนี้ ทำให้ในปี 2565
MTC ที่มีรายได้ 20,068 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายรวม 14,975 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 5,093 ล้านบาท
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ รายได้ที่บริษัททำได้ 100 บาท จะมีกำไรสุทธิ 25 บาท..
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.